Adatvédelmi irányelvek

Az Angel Design Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. Az Angel Design Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli,
és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az
adatok biztonságát garantálja.


A https://www.angel-design.hu domain címen elérhető termékek és szolgáltatások
adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapon
folyamatosan elérhetőek.

Az Ön személyes adatait az Angel Design Kft. (Székhely: 2096 Üröm, Fő utca 103.
Adószám: 26208057-2-13) kezeli, mint adatkezelő. Cégünk magára nézve
kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a
nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti
közönségét. Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvek
Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
• azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet
közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és
ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása
és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat
csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról
és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel
alkalmazása tilos. A kezelt személyes adatok
• felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
• pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek legyenek;
• tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok köre
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A
kezelt adatok köre: felhasználónév, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, szállítási és
számlázási cím, telefonszám, cégnév, születési év illetve a regisztráció dátuma és
időpontja. Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz
év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás
visszavonásáig.

Hogyan és miért használunk személyes adatokat?
A cég célja, hogy kapcsolatba tudjon lépni vevőivel és együttműködjön minden a
márka után érdeklődő személlyel. Ez a személyes adatok kezelése tekintetében
azért fontos, hogy fel tudja venni a cég Önnel a kapcsolatot a termékek/ajánlatok
kapcsán, például telefonon, emailben, vagy postai úton, vagy a közösségi médiában
megjelenő posztokra adott részünkre szóló válaszokban. Az Adatkezelő által kezelt
adatok minden esetben az Ügyfél által adott beleegyezéssel, a jogszabály által
meghatározott célra és terjedelemben használhatók, és az Ügyfélnek a
Webáruházban vagy más kommunikációs csatornákon végzett tevékenysége által
közelebbi meghatározást nyernek. Promóciók és nyereményjátékok kezelése,
amelyekben Ön részt vesz, ideértve azokat, amelyeket a viszonteladóinkkal és
partnereinkkel együtt szervezünk. Az Ön személyes adatainak a kezelése szükséges
az Ön által választott promóciók és nyereményjátékok működtetéséhez, ha Ön
azokban részt szeretne venni. Szeretnénk Önnek, mint vásárlónak még jobb
szolgáltatást nyújtani, ehhez személyes adatokat használunk, hogy az Ön
kommunikációira egyértelmű választ adhassunk vagy segítséget nyújthassunk, és
hogy tájékoztassuk Önt a Szolgáltatásainkban általunk tett vagy tervezett, Önt érintő
változásokról az

Önnek e-mailben küldött marketing kommunikációnk esetében az Ön által adott
hozzájárulására hivatkozunk.

Az Adatkezelő különösen a következő célokból kezelheti az Ügyfél Személyes
Adatait:
• A Szolgáltatásnyújtásról szóló Értékesítési Szerződés (Fiók) megkötése és
végrehajtása, illetve a jövőbeli Ügyfél kérésére történő intézkedés a szerződés
megkötése előtt. (A Fiókját úgy kezeljük, hogy az Ügyfél részesedhessen a
Fiók által nyújtott előnyökből, például megrendeléseket adhasson fel anélkül,
hogy minden alkalommal ki kellene töltenie a formanyomtatványokat,
kezelhesse a hozzájárulásait a szolgáltatásban stb., és hogy lehetővé tegyük
számára a weboldalunkon elérhető egyéb szolgáltatások használatát);
• Értékesítési Szerződés megkötése és teljesítése, vagy a jövőbeli Megrendelő
kérésére történő intézkedés (az Ügyfél személyes adatai a megrendelés és a
szerződés teljesítéséhez szükségesek – így különösen a benyújtás és
foglalás megerősítéséhez, vagy a kiválasztott termékek Ügyfélnek történő
megküldéséhez, valamint szükség esetén ahhoz, hogy ezzel összefüggésben
kapcsolatba léphessünk Önnel.); panaszok befogadása és feldolgozása, a
verseny lebonyolítása, különös tekintettel a sorsolás győzteseinek
kiválasztására és a díjak kiosztására;
• Valamennyi címzett részére hirdetések, ajánlatok vagy promóciók
(kedvezmények) bemutatása az Adatkezelő és partnerei termékeivel vagy
szolgáltatásaival kapcsolatban, különösen a Hírlevél szolgáltatására
vonatkozó szerződés végrehajtása céljából;
• Az Ügyfelek tevékenységeinek és információinak felmérése és elemzése –
beleértve azt is, ha ez a személyes adatok automatizált feldolgozásának
(profilalkotás) részeként történik – az alábbi célokból: az Adatkezelő
termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos általános reklámok, ajánlatok
vagy promóciók (kedvezmények) közzététele, oly módon, hogy az az Ügyfél
érdekeit szolgálja (anélkül azonban, hogy jelentősen befolyásolná döntéseit),
különösen a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződés végrehajtása
céljából, valamint piaci és statisztikai elemzések;
• A követelések érvényesítése és a követelések elleni védelem, beleértve a
harmadik feleket is – ha az Ügyfél a Webáruház funkcióinak többségét
használja;
• Szabályozásból eredő jogi kötelezettségek – beleértve, különösen fizetett
szerződések esetén az adó- és számviteli szabályokat – teljesítése;
• Levelezés az Ügyfelekkel, beleértve üzeneteik megválaszolását is.
Nagykorú Ügyfelek számára külön személyes beleegyezés esetén a
Személyes Adatok különféle hirdetések, ajánlatok vagy promóciók
(árengedmények) bemutatása, létrehozása, odaítélése és megvalósítása
céljából is felhasználhatók annak érdekében, hogy az Adatkezelőnek és
partnereinek termékei vagy szolgáltatásai lehetőleg az Ügyfél preferenciáihoz
igazítva jussanak el a címzetthez (profilalkotás). Az automatizált
döntéshozatal joghatásokat válthat ki vagy lényeges hatást gyakorolhat az
Ügyfelekre, például egy adott termékhez kapcsolódó rövid távú árleszállítás
esetén (ez a lehetőség nem áll rendelkezésre olyan személyek számára, akik
nem nagykorúak, vagy nagykorúak, de nem járultak hozzá ehhez).

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük
őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a
weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy,
hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban
használt internetes böngészők (Chrome, Firefox,Safari stb.) többsége
alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az
viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket
visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is
tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt
bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes
hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad
rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó,
terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik,
valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről –
amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a
Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön
hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket,
amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot
gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal
azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az
elvárt módon működik.

A honlap ügyféllevelezései
Amennyiben szolgáltatásaink/termékeink igénybevétele során kérdése, problémája
van, a honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén kapcsolatba léphet cégünk
képviselőivel. Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével,
valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől
számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a weboldal
tárhelyét kezelő tárhelyszolgáltató cég szerverén történik.
Az Angel Design Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt
adat: a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); b)
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); c) változatlansága
igazolható (adatintegritás); d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat
bizalmassága) legyen.

Az Angel Design Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Angel Design Kft. az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az
információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget:
megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az Angel Design Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt
védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz
és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról
szerverszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e- mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés
vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen
fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági
eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény
esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott
óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon (személyesen, elektronikusan
vagy postai úton).
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az
általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet
az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Az Angel Design Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte. Az Angel Design Kft. a helyesbítésről és a
törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok
kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a
tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Angel Design Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az Angel Design Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az
adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát
megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az Angel Design Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai
adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóságnál lehet élni:
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
• Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1)391-1400
• URL: https://naih.hu
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

X

Értesülj Te a leghamarabb új kollekció érkezéséről vagy kivételes ajánlatainkról!

Csatlakozz az Angel Design hírlevél csoportjához.    No products in the cart.